Foreldreundersøkelse

Under ser dere resultatet for foreldreundersøkelsen 2023.

Utvalg

År

Besvarte / Inviterte

Prikket

Sist oppdatert

Øverland

2023

47/52(90,38 %)

 

10.01.2024

 

Foreldreundersøkelsen 2023

 Toltal Tilfredshet på en skala fra 1 – 5 der 5 er best

 

Snitt

Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage?

4,8


Ute- og innemiljø

 Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med?

Snitt

barnehagens utearealer?

4,7

barnehagens lokaler?

4,5

barnehagens leker og utstyr

4,5

hygiene i barnehagen?

4,5

barenhagens mattilbud?

2,9

hvordan barnehagen ivaretar barnas sikkerhet

4,6

 

Relasjon mellom barn og voksen

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn:

Snitt

Jeg opplever at barnet mitt føler seg trygg på personalet i barnehagen

4,9

Jeg opplever at de ansatte tar hensyn til mitt barns behov

4,8

Jeg opplever at de ansatte er engasjerte i mitt barn

4,8

Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen – i barnehagen er tilfredsstillende

4,0


Barnets trivsel

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn:

Snitt

Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen

4,9

Jeg har inntrykk av at mitt barn har venner i barnehagen

4,9

Jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter

4,9

Informasjon

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn:

Snitt

Jeg får god informasjon fra personalet om hvordan barnet mitt har det i barnehagen

4,6

Jeg får god informasjon om innholdet i barnehagedagen

4,7

Barnehagen er flinke til å informere om eventuelle endringer i personalgruppen

4,5


Barnets utvikling

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn:

Snitt

Jeg opplever å ha en god dialog med barnehagen om mitt barns utvikling

4,7

Jeg har inntrykk av at barnehagen bidrar til mitt barns sosiale utvikling (vennskap, empati, vise hensyn)

4,8

Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære

4,8

Jeg har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for mitt barns språkutvikling

4,9

 

Medvirkning

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn:

Snitt

Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen

4,5

Barnehagen tar hensyn til mine synspunkter

4,8

Barnehagen jobber for å sikre foreldrenes medvirkning

4,7

 

 

Snitt

Opplever du foreldremøte som nyttig?

4,1


Henting og levering

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med:

Snitt

hvordan personalet møter dere ved levering av barn?

4,7

hvordan personalet møter dere ved henting av barn?

4,5Tilvenning og skolestart

 

Snitt

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnehagen forbereder barnet ditt til skolestart?

4,5

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnet ditt ble ivaretatt i tilvenningsperioden?

4,6