Barnehagen vår

Øverland barnehage A/S er en privateid heldagsbarnehage som ligger ved Øverland gård.

Barnehagens åpningstid er mandag - fredag 07.30-16.30.

Barnehagen har stengt i romjulen, påsken og sommerstengt i juli. Vi har fem planleggingsdager i året, se viktige datoer. Det betales for 11 måneder i året. Maksprisen for en barnehageplass for år 2023 er kr. 3000 per måned, i tillegg kr 100 i kostpenger. Det er innført gratis barnehageplass for det tredje barnet i familien som går i barnehage samtidig fra 1. august 2023.

Grunnbemanningen i Øverland barnehage består av:

1 styrer med ansvar for hele barnehagen.

5 pedagogiske ledere.

2 barne - og ungdomsarbeidere.

6 pedagogiske medarbeidere

Det ansettes ektra personal dersom vi har barn med spesielle behov.

 

Inngangsporten til Bærumsmarka

Øverland barnehage A/S vektlegger natur og friluftsliv, og driver et aktivt uteliv i skog og mark. Personalet deltar på ulike kurs for å holde seg oppdatert, vi har flere skiinstruktører, samt at alle ansatte kurses i aktivt uteliv i barnehagen.

På Øverland gård har vi vår egen jordflekk og drivhus hvor vi sår og høster grønnsaker, og følger prosessen fra frø til ferdig grønnsak sammen med barna.

Øverland barnehage A/S ligger ved inngangen til Bærumsmarka og har et nærmiljø de fleste barnehager kan drømme om. Vi vil gi barna en mulighet til å lære og utvikle tilknytning til lokalsamfunnet. Vi møter på kulturlandskapet ved de gamle husmannsplassene og historiske momenter som Pilegrimsleden og Ankerveien. Når vi går på Ankerveien opplever vi et forhistorisk sus. Her er det laget et vanningskar for hestene langs veien, og de gamle hule asketrærne er morsomme å krype inn i og leke ved.