Vår visjon - "naturglade barn året rundt"

Barnehagen med nærhet til naturen. Barnehagens nærhet til naturen har røtter helt tilbake til barnehagens opprinnelse. Vi har valgt å bruke naturen som arena i vårt arbeid med barna fordi vi mener at naturen gir naturlig motorisk utfordring og opplevelser som sanses i et naturlig miljø. Både sommer og vinter blir barna med og utforsker nærområdet med turer til "gaupeplassen", "bjørnehulen" og grønnsakshagen vår. Eller kanskje spiser de matpakka si i gapahuken i arboretet?