Kvalitet i barnehagen

Det er stort å være liten i Bærum!

Satsningsområdene for barnehagen er i tråd med barnehagemeldingen for 2015-2025. De faglige satsningsområdene i meldingsperioden er:

- Lekens betydning for barns utvikling

- Barnehagen som første trinn i utdanningsløpet

- Språkmiljø og språkutvikling i barnehagen

- Barnehagen som helsefremmende og forebyggende arena

- Rekruttering og kompetanse

Vi i Øverland barnehage har laget vår egen kompetanse og aktivitetsplan knyttet til disse temaene (se dokumentet i barnehagens årsplan).