Forebyggende arbeid mot mobbing

I arbeidet mot mobbing står forebygging sentralt. Vi i Øverland barnehage har fokus på å skape hverdager for barna preget av omsorg, lek og inkluderende fellesskap med plass til alle. Engasjerte og tilstedeværende voksne som er aktive i leken og kan veilede og støtte barna underveis bidrar til å gi barna erfaringer med å håndtere ulike situasjoner. Ved å erfare å mestre motgang og takle utfordringer blir barna robuste og får gode forutsetninger til å håndtere situasjoner en kan møte på sin vei.

Vi i Øverland barnehage har i samarbeid med foreldrene utarbeidet en handlingsplan for forebyggende arbeid mot mobbing. Her står det mer om hvordan vi konkret jobber med dette temaet. Dere kan lese planen her:

Tiltaksplan for forebyggende arbeid mot mobbing i Øverland barnehage

I Bærum kommune er det utarbeidet en handlingsplan mot mobbing, en plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Dere kan lese planen her: Handlingsplan for et godt psykososialt barnehagemiljø