Trygg før 3

Øverland barnehage har vært med i et forskningsprosjekt som heter trygg før 3, som handler om kvalitetsutvikling i relasjonene mellom barna og de ansatte i barnehager. Viktige temaer innen prosjektet er nærhet, trygghet, læring og språkutvikling. Les mer om forskningsprosjektet på https://www.r-bup.no/no/vi-deler/forskning/trygg-foer-3#