Forskerfrø

Inne på https://www.forskerfrø.no/ det mye spennende lesning, og her finnes mange gode ideer og inspirasjon til forsøk, eksperimenter og aktiviteter i naturen.