Trafikksikkerhet

Vi i Øverland barnehage har stort fokus på trafikksikkerheten. Når barna kommer til og fra barnehagen, eller når vi skal på tur med barna til fots, med bil eller buss, står trafikksikkerheten sentralt.

Når barna blir levert og hentet i barnehagen, er det gjerne i en tid hvor mange andre gjør det samme. For å unngå farlige situasjoner, ønsker vi at man rygger inn når man parkerer, så langt det er mulig. Barn skal ikke ferdes alene på parkeringsplassen, og de har ikke lov til å gå ut av porten uten å ha følge med en voksen. Porten skal også alltid åpnes av en voksen.

Vi har utarbeidet retningslinjer for hvordan vi jobber med trafikksikkerheten. Les disse her Trafikksikkerhet for Øverland barnehage i Årsplan 2019-2020

 

Vi har også systematisert arbeidet vårt med trafikksikkerhet inn i et årshjul. Se årshjulet her

Årshjul Trafikksikker barnehage ØBHG 2019