Å begynne i barnehagen

Det å begynne i barnehagen kan være krevende for både barn og foreldre. Det er nye mennesker, et nytt sted og en ny hverdag de skal bli kjent med. Mange inntrykk skal fordøyes. Alle barn er forskjellige, og det er individuelt hvor mye tid de trenger for å føle seg trygge på den nye hverdagen.

Spesielt de minste barna trenger tid på å knytte nære bånd og trygghet til andre barn og voksne. Vår erfaring tilsier en tilvenningsperiode ut fra barnets behov. Vi avtaler med dere foreldre underveis om hva dere og vi opplever at fungerer for deres barn. Det kan være lurt å sette av noen ekstra dager, slik at barnet får den tiden det trenger til å tilpasse seg barnehagehverdagen med alt det nye som hører til. Vi anbefaler også at barnet får kortere dager den første tiden, slik at overgangen blir gradvis. Det å ta tilvenningen i barnets tempo, har vi erfaring med at er et godt utgangspunkt og en god investering i barns barnehageliv. For mer informasjon om oppstart i Øverland barnehage, se vår tilvenningsplan.

Små barn har behov for en trygg base når de skal utforske omgivelsene. Barnets nære omsorgspersoner er gjerne barnets trygge base. Når barnet blir kjent med nye omgvielser, er det tryggest å gjøre det fra et kjent og trygt fang. Herfra kan barnet bevege seg ut for å utforske, for så å komme tilbake og "lade" litt på fanget, før man er klar for ny utforsking. Når barna starter i barnehagen, får de en tilknytningsperson. Denne personen er sammen med barna under tilvenningen, og vil være sammen med barna den første tiden. På denne måten kan barna bli kjent med og knytte seg til en voksen om gangen, ta hverdagen i små doser, og den voksne kan bli barnets trygge base i barnehagen.