Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver

Stortinget har i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) fastsatt overordnede bestemmelser om barnehagens innhold og oppgaver, jf. §1, §1a, §2, §3, §4 og §5. Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (rammeplanen) fastsetter utfyllende bestemmelser for barnehagens innhold og oppgaver. Rammeplanen trer i kraft 1. august 2017. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 1. mars 2006 nr 266 om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Hjemmel: Fastsatt av kunnskapsdepartementet 24. april 2017 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven) §2, syvende ledd.

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver