Dialogmodellen

Dialogmodellen er en modell som tar for seg forebyggende arbeid mot mobbing i barnehagen. Les mer om modellen og dens bakgrunn her: https://dialogmodellen.no/